Ilijana Jeleč

Ilijana Jeleč je diplomirala 2000. g. na Ekonomskom fakultetu, sveučilište u Zagrebu na smjeru financija. Počela je karijeru u BNP-Dresdner bank d.d, nakon čega je radila u Hypo-Alpe-Adria banci te 2004. godine postaje asistent izvršnom direktoru sektora organizacije i informatike. Tijekom 2005. godine zapošljava se u Erste&Steiermärkische Bank kao direktorica Savjetodavnog centra Sv. Duh, a dvije godine kasnije postaje direktorica Privatnog bankarstva. U 2008. godini preuzima poziciju predsjednice uprave Erste nekretnina d.o.o., koju funkciju obnaša sve do imenovanja u Upravno vijeće Hanfe u 2018. godini. Gđa Jeleč je obnašala i funkciju potpredsjednice udruženja poslovanja nekretninama pri HGK. Također je članica Upravljačkog odbora za nadzor u Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), te je članica Odbora za reviziju i rizike pri Međunarodnom udruženju nadzornih tijela u osiguranju.