Jakša Krišto

Dr.sc. Jakša Krišto je izvanredni profesor na Katedri za financije, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na predmetima Financijske institucije i tržišta, Upravljanje institucionalnim investitorima i Poslovno bankarstvo. Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i istraživačkog interesa, a to su institucionalni investitori, suvremene promjene u poslovanju financijskih institucija, Solventnost II i upravljanje rizicima. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri stručnim udruženjima financijskih institucija ili nadzornim tijelima. Trenutno radi na istraživanjima iz područja uzajamnih financijskih institucija, dugotrajne skrbi za starije, kapitalizirane mirovinske štednje i FinTech-a. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.