Nataša Kapetanović

Predsjednica Uprave Grawe Hrvatska d.d., diplomirala je 1994. na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. U Odjel aktuarskih poslova Grawe Hrvatska d.d. dolazi 2004. s mjesta asistentice na Katedri za matematiku Fakulteta prometnih znanosti. Nakon završenog poslijediplomskog stručnog studija aktuarske matematike stječe licencu ovlaštenog aktuara. Početkom 2009. prelazi na mjesto voditeljice Odjela za aktuarske poslove u Generali osiguranje d.d. U Upravi Grawe Hrvatska d.d. je od 2010. godine prvo kao članica, a od 2019. i kao predsjednica Uprave, zadužena za područja tehnike osiguranja, obrade i likvidacije šteta, aktuaristike, reosiguranja, nekretnina te ljudskih resursa.